Direct advies?

06 51 30 16 60

Advies op maat

info@julesenco.com

Basisvoorwaarden zijn de randvoorwaarden die essentieel zijn voor een veilig en goed verloop van je intervisie. Deze zijn als volgt:

Praktisch:

Het is belangrijk dat je met elkaar in een ruimte zit waar je niet gestoord wordt. (online zit ieder afgezonderd) Maximaal 6/8 personen en deelnemers hebben geen werkgerelateerde verbinding met elkaar. Een gespreksleider wordt aangesteld en iedere deelnemer heeft een werkinbreng.

Geheimhouding

Intervisie vraagt een open houding en kwetsbare opstelling. Om dit te kunnen doen is het belangrijk dat geheimhouding wordt afgesproken. Hetgeen is besproken wordt niet met anderen of elders gedeeld. (Een intervisiecontract ondersteunt hierbij)

Veiligheid en vertrouwen

Intervisie kent een lerende omgeving waarin vertrouwen en respect belangrijk is. Commitment om je actief en betrokken in te zetten bevordert het lerende proces. (maak een contract)

 Nieuwsgierige houding

Nieuwsgierig zijn betekent: écht geïnteresseerd zijn en willen weten wat er in een ander omgaat. Het maakt het stellen van vragen eenvoudiger. Wees nieuwsgierig naar elkaar en durf te vragen!

 Aannames zijn niet-helpend

Iedereen heeft bewust of onbewust aannames. Aannames en oordelen maken je houding hard. Het belemmert je om buiten je eigen kaders te denken wat juist in intervisie nodig is. Een oordeel of aanname komt voort uit eigen overtuigingen. Een overtuiging is jouw waarheid, niet de waarheid. Wees hier alert op.

Herkenning achterwege laten

Herkenning is een grote valkuil. Het zorgt ervoor dat je een situatie bekijkt vanuit je eigen referentiekader. Pas op: je vult een situatie die een ander heeft meegemaakt razendsnel in met eigen gedachten en gevoelens. Dit belemmert jou bij het uitzoeken hoe de ander de situatie heeft ervaren. Een schijnbaar gelijke ervaring kan toch heel anders zijn. (valkuil: eigen herkenning leidt tot vertellen van eigen ervaringen in plaats van focus op de ervaring van de inbrenger)

Download: Jules & Co. Basisvorwaarden reflectieve intervisie

Clooser2 / Jules&Co / 2024 februari

Intervisie bij Jules & Co

Basisvoorwaarden bij reflectieve Intervisie