“Door conflicten te vermijden met de ander, voor het behouden van vrede, start je het gevecht in jezelf”.

Het is gemakkelijk om te zeggen dat je je gevoelens niet moet opkroppen en dat eerlijkheid het langst duurt, maar hoe voeg je de daad bij het woord als deze bekende clichés continu worden overschaduwd door de angst voor het kwetsen van anderen of jezelf?

Dit is een moeilijk vraagstuk. De ervaring leert dat deze in elke unieke situatie wel degelijk te beantwoorden valt. Mensen ontwikkelen in hun levens bepaalde gedragspatronen. Iedereen gaat op zijn of haar eigen manier om met zowel positieve als negatieve ervaringen. Deze worden door onze achtergronden, gebeurtenissen en onze omgeving gevormd.  Doordat we zo verschillend zijn, (gelukkig maar) zijn misverstanden en meningsverschillen onontkoombaar.

Als je het op deze manier bekijkt, is dat niet per se negatief. Lastig misschien, maar niet fout of slecht. Door simpelweg elkaars doelen helder te krijgen, zul je zien dat het gevoel van persoonlijke afwijzing al snel begint te vervagen. Dit proces gaat vaak gepaard met opmerkingen als “Maar zo bedoelde ik het echt niet” of “Wat vervelend dat het zo op je over is gekomen” en ook erg mooi: “Ik ben blij dat je het zegt en zal er voortaan rekening mee houden”. Als je bewust de dialoog opzoekt waarbij je zowel je zelf kunt uitspreken alsook de ander waardeert zul je merken dat ook andere zaken in communicatie veel gemakkelijker gaan. Patronen in je gedachtes/gedrag worden hierdoor duidelijker.

Conflicten oplossen en confrontaties aangaan blijft altijd spannend, maar door dit uiteindelijk tóch te doen lijkt het iedereen alleen maar verder te helpen. Door uiteenlopende belangen van beide partijen én de verschillende zienswijze, lijkt een oplossing soms ver weg. In dergelijke situaties kan het helpen om een derde partij in te schakelen die de verschillende wensen in ogenschouw houdt en een objectieve kijk op de probleemstelling heeft. Door goed te luisteren naar eenieders belang in combinatie met een heldere kijk op complexe situaties, zal ik een waardevolle bijdrage leveren aan dergelijke probleemstellingen. Ik ben ervan overtuigd dat het oplossen van dat ene conflict tevens de preventie is voor vele andere meningsverschillen.

Wil je meer weten over de verschillenden manieren van kijken naar zienswijze, oplossingen? Bekijk de website en vraag vrijblijvend via de contactpagina informatie.

Met vriendelijke groet, Jules & Co.