Patronen en parallellen.

Beste Piet,

In ons gesprek kwamen “patronen” aan de orde.  De wikipedia zegt het volgende over een patroon: Een patroon bestaat uit een “herhaling van eenheden”. onbekende patronenDenk bijvoorbeeld aan een dam/of schaakbord. We kennen allemaal patronen en herhalingen in ons leven. Wat kunnen we hier ook van genieten. (Ik geniet ervan om elke ochtend op dezelfde manier de dag te beginnen)

Juist onze onbekende patronen laat ons in valkuilen stappen of soms in een conflict trekken. Als we dit kunnen ontdekken kunnen we hier ons voordeel mee doen en met een vette knipoog ons op andere gedachte brengen.

Een voorbeeld:

Casus van Mister.X  (Je weet dat anonimiteit belangrijk is) was aangetrokken om een team te begeleiden dat veel complexiteit en mis-communicatie –van oudsher- bij zich droeg. De organisatie wilde graag een positieve sfeer in het team brengen. Immers komt dat vooral de resultaten ten goede. Mr. X heeft zich hierop voorbereid en is met veel enthousiasme aan de slag gegaan.

Tijdens ons supervisiegesprek** heeft Mr. X aangegeven dat hij verrast werd doordat het team de feedback en/of suggesties voor verbeteringen met name richting andere afdelingen en/of de organisatie heeft neergelegd. Zij hadden minder oog voor hun eigen handelen. Dit had hij niet verwacht. Mr. X gaf aan dat het team misschien nog niet klaar was om naar ieders eigen aandeel hierin te kijken.

Niet raar, maar wel heel bijzonder Piet, ik zag onmiddellijk het patroon/de parallel. Immers keek de trainer ook gelijk naar wat de ander deed en niet naar wat hij zelf anders had kunnen doen! Eigenlijk dacht Mr. X op dezelfde manier als waar hij het team over aansprak. Hij was zich hiervan niet bewust.Tijdens ons supervisiegesprek heb ik -met toestemming- ook enige provocatie gepermiteerd in het stellen van mijn vragen aan Mr. X.  Het duurde niet lang of ik zag een glinstering in zijn ogen en daarna die mooie “aha-ervaring”. Na enig nadenken keek hij mij glimlachend aan en zei: Wat een inzicht.

Weet je Piet, hier doe ik het voor!

bel of mail onsIn welk -nog onbekend- patroon zit jij op je werk of in een dreigend conflict? Wat vind jij lastig bij de ander, wat ook wel eens te maken kan hebben met jezelf? (valkuil of kwaliteit?) Herken jij een patroon? Laat het weten: bel of bericht ons via de contactpagina.

Met warme groet, Jules & Co.

* * Supervisie (zie ook pagina begeleidingskunde van de website)