Direct advies?

06 51 30 16 60

Advies op maat

info@julesenco.com

Aan de directietafel: Vertrouwen is bouwen 

Blog van een Mediator

Een team wat goed wil werken (presteren) heeft -onder andere- vertrouwen in elkaar nodig. Ga maar eens na, hoe ben je zelf tegen iemand waarbij je niet het gevoel hebt dat jullie op “dezelfde lijn” zitten. Je spreekt je niet uit, je bent afwachtend of juist dominant met je eigen verhaal. Je luistert met-of naar een bepaalde ondertoon. Men kan de vinger er niet op leggen maar het wordt wel gevoeld. Durf je, of kun je je kwetsbaar opstellen?

Wat heb je in je team te doen om het vertrouwen te krijgen en te borgen? De meest gangbare definitie van “vertrouwen” is: Bereidheid van een persoon of groep om afhankelijk te zijn van de daden van een andere persoon of groep. Dat is nogal wat. Er klinkt afhankelijkheid in door, wat niet voor iedereen acceptabel klinkt. Stephen Covey, wereldberoemd geworden en was specialist leiderschapstrainingen schreef in 2007 bij een herdruk van zijn boek een nieuw dankwoord, wat begint met:

“Het besef van wederzijdse afhankelijkheid is een hogere waarde dan het besef van onafhankelijkheid”.

Covey geeft daarmee een statement af wat je door alle 7 eigenschappen proeft. Nu weer terug naar het team waarmee je goed wilt kunnen werken. Kijk eens naar de leden van je team. Wat valt je op? Met wie kun je lezen en schrijven? Wie is -naar jouw idee- wel erg kort door de bocht of lang van stof. Heeft vreemde ideeën of is altijd tegen? Kortom, is te omschrijven hoe verschillend de teamleden zijn in denken, doen en dialoog. Dat kan al een reflectie op zich zijn. Bewaar deze gedachtes.

Deze manier van kijken is niet altijd even bekend. Dit heb ik uit te leggen: Teamleden/ieder mens heeft een eigen denkstijl. Deze voorkeuren voor een bepaalde stijl van denken komen onder andere voort uit het limbische gedeelte van onze hersenen. (gedeelte wat betrokken is bij emoties, geheugen, leren, herinneringen motivatie). Ook ieders socialisatie, -kort gezegd- hoe je bent geworden tot wie je nu bent draagt hieraan bij. Het kan belangrijk zijn om in te zien dat opvattingen die men heeft vaak het resultaat zijn van gedachten uit het verleden, van ervaringen en/of van wat andere mensen hebben gezegd etcetera.

Deze verschillende voorkeuren in denkstijlen kunnen leiden tot het niet verstaan van elkaar. Onnodige tegenstellingen, onbegrip of onverschilligheid kan een reactie hierop zijn. In mijn gesprekken waar conflicten of miscommunicatie aan de orde is, komen geschonden vertrouwen en uiteenlopende verwachtingen vaak op tafel. Bewustwording hiervan kan het gesprek/dialoog met de ander sterker maken.

Kun je in dialoog met elkaar bespreken wat nodig is om te komen tot een goed gesprek in het team. Rekening houdend met de voorkeur voor eigen- en andermans eigenheid. Als de dialoog op gang komt is de wederzijdse afhankelijkheid ook een goed onderwerp op tafel.  In een dialoog worden geen punten gescoord of meningen opgedrongen. In dialoog gaat het om het deelnemen van een gesprek met elkaar. Iedereen is winnaar.

Wil je hierover meer informatie of verder praten over de communicatie in jouw team? Bel vrijblijvend naar Jules & co. Telefoon 06-51301660 of stel een vraag per mail op de “contactpagina” van deze website.

Ontdek ook de positieve aspecten van een conflict bij Jules & co:https://www.julesenco.com

foto: Michelle Gerlach