Jules & co - Mediation

Mediator & Professioneel Begeleider

Zélf de regie in een conflict

In alle geledingen van onze maatschappij komen conflicten voor. Mediation werkt de-escalerend waardoor een oplossing “in der minne” een wenkend perspectief is.

Arbeid- of zakelijke mediation

Conflicten in de organisatie op directie of leidinggevend niveau heeft consequenties. Vaak werkt dit -soms ongemerkt- door in het werkveld . Hier kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. Dit kan gegrond zijn op zakelijke- maar ook op persoonlijke aspecten. Vanuit diverse invalshoeken kijken we hiernaar.

Dit geldt eveneens voor conflicten in een maatschap of het commissariaat.

“Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid.”

Albert Einstein

Mentor voor startende mediators:

Een startende mediator zal ook kennis en ervaring op willen doen over hoe je je praktijk kunt runnen. Als zelfstandig mediator, of als mediator in je eigen organisatie heb je met veel andere zaken te maken: Acquisitie, financiën, belastingen, administratie, marketing. Hoe organiseer/profileer je jezelf. Daarnaast niet vergeten om voor jezelf te zorgen: reflectie, intervisie en ontwikkeling (pe-punten)

Jules & Co heeft een mentorprogramma beschikbaar in modules. Vraag naar de mogelijkheden die passend zijn voor jou.

Mediation Management.

Voorkomen van ruzie of conflicten op de werkvloer? Dat kan zeker.

Iedere organisatie heeft een specifieke cultuur. Dit is niet zomaar te veranderen. Cultuur is immers datgene wat er “tussen” mensen is. Soms kan een (aankomend) conflict de reden zijn om hier goed naar te laten kijken. Deze wijze van omgaan van een mogelijk of aanstaand conflict kan ook in teamverband opgepakt worden. Op een spontane, prettige manier.

Vragen?

Mediation voor een wenkend perspectief en gemoedsrust in de toekomst. Heb je vragen, bel vrijblijvend of bericht ons via de contactpagina.