Professioneel Begeleider – Mediator – Supervisor
(reg: LVSC, ADR, HBDI)

communicatie

Professioneel Begeleider – Mediator – Coach
(reg: LVSC, ADR, HBDI)

Mediation

Communicatieladder

Zélf de regie in een conflict

De essentie van mediation, is dat de deelnemers zélf de regie hebben over de uitkomst van het conflict. De mediator staat niet boven maar tússen de partijen. Er vindt dus geen interventie van een derde plaats – zoals een rechter of arbiter – die een uitspraak doet en de oplossing bepaalt. In mediation bepalen de deelnemers zelf hoe hun oplossing eruit moet komen te zien. Zij stellen, onder leiding van de mediator, vast wat voor hen aanvaardbare voorwaarden zijn waarop zij bereid zijn het conflict achter zich te laten.

De kracht van Mediation

Het vastzitten in standpunten en het niet meer met elkaar (kunnen) praten blokkeert alle partijen. Emoties kunnen hoog oplopen, ook als dat niet altijd wordt getoond. Het vinden van een gezamenlijke oplossing is belangrijk voor alle betrokkenen. Dit gaat op bij alle vormen van mediation, denk aan familie, arbeid, business, overheid.

Arbeidsmediation of Organisatiemediation

Je zit soms op je werk en begrijp je even niet hoe je in een conflictsituatie verzeilt raakt?

De kracht van een arbeidsmediation traject op de werkvloer ligt in het begeleiden van gesprekken, zodanig, dat partijen elkaar inzicht willen én kunnen geven over datgene wat op dat moment belangrijk voor hen is. Als dit is bereikt, kan ruimte ontstaan om verder met elkaar in gesprek te gaan en standpunten te wijzigen in belangen. De nadruk kan dan gaan liggen op het vinden van oplossingen, en wederzijdse belangen voor de toekomst. Arbeid-of organisatiemediation wordt vaak ingezet als “zaken” uit de hand lopen of men niet meer met elkaar in gesprek kan. Ziekteverzuim kan een gevolg worden wat geen van partijen wil, maar soms gebeurt. Een conflict op de werkvloer lijkt besmettelijk.

Familiemediation

Familie of je gezin ligt dicht bij je hart, maar soms weet je niet hoe je ermee om moet gaan

De mediator voor familiezaken is opgeleid om te bemiddelen bij diverse familie gebeurtenissen, denk aan echtscheiding, familiekwesties bij de zorg voor ouders, beheer of verdeling van een nalatenschap. Zo zijn er nog een aantal onderwerpen die zorg kunnen geven waar u samen niet uitkomt.

Mentor voor startende mediators:

Jules & CoEen startende mediator zal ook kennis en ervaring op willen doen over hoe je je praktijk kunt runnen. Als zelfstandig mediator, of als mediator in je eigen organisatie heb je met veel andere zaken te maken. Acquisitie, financiën, belastingen, administratie. Hoe organiseer/profileer je jezelf. Jules & Co heeft een mentorprogramma opgebouwd in modules. Zie hiervoor de activiteitenpagina.

Mediation Management.

Voorkomen van ruzie of conflicten op de werkvloer?

Iedere organisatie heeft een specifieke cultuur. Dit is niet zomaar te veranderen. Cultuur is immers datgene wat er “tussen” mensen is. Soms kan het goed zijn om aan de basis of start alert te zijn op veranderingen. Het managen van een optimale werksituatie zit in de praktijk niet altijd in het dagelijkse werkritme

Lees in de rechterkolom hier meer over.  (via mobiel: lees onderaan de pagina)

.

Mediation voor een wenkend perspectief en gemoedsrust in de toekomst. Heb je vragen, bel vrijblijvend of bericht ons via de contactpagina.


Wat doet een mediator:

neemt u, samen met uw ‘partner waarmee het niet ‘botert’,  mee als onafhankelijke, neutrale gespreksleider naar een wenkend perspectief. Geeft aandacht aan de wederzijdse standpunten, belangen en toekomstperspectieven. Van daaruit wordt gewerkt naar mogelijke oplossingen en/of besluitvorming. De gesprekken zijn vrijwillig en vertrouwelijk. Vooraf wordt een mediationcontract opgesteld.  Gemaakte afspraken worden aan het slot van een mediation definitief en vastgelegd in een eindovereenkomst. Deze eindovereenkomst wordt -bij akkoord van beide partijen- ondertekend.