Direct advies?

06 51 30 16 60

Mediation op maat

info@julesenco.com

Begeleide intervisie: de puzzelstukjes tussen ziel en zakelijkheid.

Ernst-Jan komt mijn praktijkruimte in lopen. Het is de derde keer dat wij bij elkaar komen. Vrolijk begint hij het gesprek met zijn mede intervisiegenoten over het weekend wat morgen begint. Dat er ondertussen van alles rommelt op zijn werk is niet te merken. 

Start                                                                                                                                                     Deze Intervisie voor leidinggevenden begint na een kop koffie. We starten met een korte terugblik op de vorige keer. Met elkaar staan we stil bij wat de effecten zijn geweest van de vorige reflectie op werkinbreng.** Soms heeft niet alleen degene die het onderwerp heeft ingebracht hier wat mee gedaan maar zijn ook andere deelnemers met inzichten aan de slag gegaan.

Aan de slag                                                                                                                                              Ik verzamel de werkinbreng van de aanwezigen. Ernst-Jan vertelt dat hij graag zijn casus wil voorleggen.

De Casus                                                                                                                                                  Ernst-Jan is mede directielid in een team van 4 en werkzaam in een grote commerciële organisatie. Hij kan niet opschieten met het “opperhoofd” zoals hij dat noemt. Het opperhoofd is de baas van Ernst-Jan. Samenwerken gaat moeizaam. Hij krijgt te weinig informatie om zijn eigen team aan te sturen. Zakelijk gezien gaat het hem voor de wind: Hij geniet van zijn werk heeft een goed team en realiseert mooie successen. Maar toch. Er wringt iets. Zijn gevoel, zijn denken en zijn handelen komen niet met elkaar overeen.

Methodiek                                                                                                                                                  We behandelen zijn werkinbreng door een specifieke gebeurtenis te onderzoeken volgens een bepaalde methodiek. Ik kies deze keer voor de Socratische methode. Op deze wijze kunnen alle deelnemers aan de intervisie actief meedenken en kan Ernst-Jan zelf terugkijken naar dit specifieke moment. De vragen van zijn intervisiegenoten helpen de inbrenger om vanuit een ander perspectief te laten kijken naar de kwestie. Immers: hóe je kijkt, maakt wát je ziet. 

Opbrengst                                                                                                                                           Vragen die naar voren komen hebben betrekking op de persoonlijkheden van zowel Ernst-Jan én zijn baas. Een kleine greep uit de gestelde vragen:                                                                          – waar liggen de verschillen/overeenkomsten tussen beiden.                                                            – Wat mist Ernst-Jan nu werkelijk.                                                                                                          – Wat zijn de leuke aspecten van jouw leidinggevende?                                                    

Die laatste vraag komt binnen. Onmiddellijk zegt hij: NIETS. Dan blijft het lang stil. Iedereen zwijgt. Naderhand blijkt dat juist dit de vraag te zijn die Ernst-Jan op een ander spoor zet. Iedereen heeft leuke kanten toch? Wat weet ik eigenlijk van mijn baas? Hoe zit mijn baas erin? Wat beweegt haar? Hoe gaat de omgeving hiermee om?

We praten nog enige tijd door en aan het einde van de sessie kunnen we dit vraagstuk op een goede manier afsluiten.Het is mooi om te zien dat ieder vanuit eigen vakgebied en expertise iets kan toevoegen. Na een luchtige en plezierige afsluiting begint ieder aan zijn weekend.

Ernst-Jan vertelt in de volgende intervisie dat hij het gesprek is aangegaan met het “opperhoofd”. De vragen die hij aan zijn leidinggevende heeft kunnen stellen hebben hem nieuwe inzichten in de relatie met zijn baas zelf gegeven. De onderlinge samenwerking is daardoor sterk verbeterd en misschien wel het mooiste effect: zijn ergernis is compleet verdwenen. Hij gaat weer fluitend naar zijn werk.  

 **Werkinbreng: iedere deelnemer legt een kort fragment of casus in waar hij/zij op wil reflecteren(terugkijken op een gebeurtenis en hier een andere betekenis aan geven. Niet goed, niet fout, maar anders).

Heb je vragen of wil je meer weten: Bel vrijblijvend naar Jules & Co. Telefoon 06-51301660 of stel een vraag per mail op de “contactpagina” van deze website.