Professioneel Begeleider – Mediator – Supervisor
(reg: LVSC, ADR, HBDI)

communicatie

Professioneel Begeleider – Mediator – Coach
(reg: LVSC, ADR, HBDI)

Handvatten bij Mediation

Spanning, ruzie en conflicten zie je aankomenRichtingaanwijzing bij mediation

Of niet?

 

 

Er is niet altijd een richtingaanwijzer die laat zien welke kant het opgaat

Feiten en waarneming  

Soms kan een (aankomend) conflict opgelost worden door een onderzoek naar feiten te doen. Wat zijn daadwerkelijk feiten en wat wordt door diverse omstandigheden van buitenaf toegevoegd. Een buitenstaander, deskundige kan hierin een rol spelen.

Waarneming en gevoel

Soms kun je niet aangeven waar je de “zere vinger” op moet leggen. Hierover praten met een ander kan moeilijke onderwerpen wat makkelijker maken door inzichten of vragen te horen die je niet verwacht. Heb je een vertrouwenspersoon in jouw omgeving dan is dat fijn. De drempel hiervoor kan lager liggen als je dit met een onbekende partij bespreekt. Vrijblijvend kun je met ons bellen om een korte casus neer te leggen waardoor je wellicht handvatten kunt krijgen om je conflict verder te ontrafelen.

Mediationproces

Mediation of conflicthantering is op diverse manieren aan te pakken. Er zijn immers ook verschillende soorten van conflict. Je kunt verwachten dat je voor een arbeidsconflict een ander proces nodig hebt, dan voor een familieruzie. Dit proces ligt bij de mediator. Mediation is probleemgeorienteerd en heeft als doel om praktische en concrete problemen op te lossen. Mediation is beperkt in tijd, kort en intensief.

Wanneer kun je nog een mediator inschakelen

Voor Jules & Co is het van belang dat partijen nog bereid zijn naar elkaar te luisteren. Als er ruimte is om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Ben je vrijwillig bereid om een mediationgesprek te starten.

Verleden en heden

Zowel het verleden, heden als de toekomst kunnen in de mediationgesprekken besproken worden. Het conflict ligt immers in het verleden en de oplossing in de toekomst. Belangrijke tussenschakel zijn de mediationgesprekken omdat juist daar de oplossing voor de toekomst gaat ontstaan.

Wat ligt er straks op de mediationtafel om te bespreken

Een aantal woorden hebben wij hieronder neergezet met als doel om hier over na te denken. Wat speelt in jouw situatie. Welke woorden kun je hier aan toevoegen?

Belang    Macht    Emotie    Waardering    Relatie    Onzekerheid    Stres    Beschaamd    Angst      

 

Heb je vragen, bel vrijblijvend of bericht ons via de contactpagina.