Professioneel Begeleider – Mediator – Supervisor
(reg: LVSC, ADR, HBDI)

communicatie

Professioneel Begeleider – Mediator – Coach
(reg: LVSC, ADR, HBDI)

Buurtbemiddeling

 Wat is buurtbemiddeling? 

Buurtbemiddeling helpt buren en buurtgenoten om hun onderlinge problemen op te lossen en de onderlinge communicatie te verbeteren. Twee opgeleide buurtbemiddelaars begeleiden het proces/gesprek tussen buren die -geheel vrijwillig- met elkaar in gesprek willen en hun verstoorde relatie willen herstellen. 

Bemiddelaars luisteren, vragen door, vatten samen en proberen een klimaat te scheppen waarin beide buren samen nadenken over mogelijke oplossingen voor hun conflict. Onpartijdige bemiddelaars kunnen vaak op een andere manier luisteren. Het stimuleren van buren om zelf hun probleem aan te pakken werkt beter dan oplossingen opleggen. 

De bemiddelaars leiden het gesprek en kunnen de partijen begeleiden in het zoeken naar een oplossing. Bemiddelaars zijn succesvol als de partijen zelf tevreden zijn over de gevonden oplossing.

Wanneer kan buurtbemiddeling worden ingezet? 

Buurtbemiddeling is vooral toepasbaar bij irritaties of conflicten tussen buurtgenoten in de dagelijkse leefsfeer. Denk bijvoorbeeld aan onenigheid door: 

  • Erfscheiding, overhangende takken of begroeiing.
  • geluidsoverlast door muziek of kinderen
  • Overlast door dieren
  • Vernieling of rommel/vuilnis bij de woning
  • bejegening (pesterijen, roddelen of discriminatie)

Wanneer je je vragen niet bij de gemeente waar je woont wilt stellen, kun je via Jules & Co nadere informatie krijgen.Dit kan per telefoon of mail via de contactpagina.