Professioneel Begeleider – Mediator – Supervisor
(reg: LVSC, ADR, HBDI)

communicatie

Professioneel Begeleider – Mediator – Coach
(reg: LVSC, ADR, HBDI)

Mediation

De kracht van Arbeidsmediation

CommunicatieladderDe kracht van een arbeidsmediation traject op de werkvloer ligt in het begeleiden van gesprekken, zodanig, dat partijen elkaar inzicht willen én kunnen geven over datgene wat op dat moment belangrijk voor hen is. Als dit is bereikt, kan ruimte ontstaan om verder met elkaar in gesprek te gaan en standpunten te wijzigen in belangen. De nadruk kan dan gaan liggen op het vinden van oplossingen, en wederzijdse belangen voor de toekomst.

Arbeidsmediation of Organisatiemediation

Je zit vaak op je werk en begrijp je soms niet hoe je in een conflictsituatie verzeilt raakt?

Arbeid-of organisatiemediation wordt vaak ingezet als “zaken” uit de hand lopen of men niet meer met elkaar in gesprek kan. Ziekteverzuim kan een gevolg worden wat geen van partijen wil, maar soms gebeurt. Conflicten of ruzie op het werk kunnen onder andere gaan over:

  • Stagnatie in de samenwerking tussen medewerkers onderling of medewerkers met leidinggevenden.
  • Disfunctioneren, onenigheid op de werkvloer
  • Ontslagzaken, re-integratie
  • Ongewenste omgangsvormen
  • Arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden

Het vastzitten in standpunten en het niet meer met elkaar (kunnen) praten blokkeert beide partijen. Emoties kunnen hoog oplopen, ook als dat niet altijd wordt getoond. Het vinden van een gezamenlijke oplossing is belangrijk voor alle betrokkenen. Immers in een bedrijfsomgeving reiken de effecten van een conflict verder dan de partijen zelf. Een conflict op de werkvloer lijkt besmettelijk. Arbeidsmediation of Organisatiemediation van Jules & Co richt zich met name op Noord Nederland.

Mediation Management.

Voorkomen van ruzie of conflicten op de werkvloer? Lees in de rechterkolom hier meer over.  (via mobiel: lees onderaan de pagina)

Familiemediation

Familie of je gezin ligt dicht bij je hart, maar soms weet je niet hoe je ermee om moet gaan

De mediator voor familiezaken is opgeleid om te bemiddelen  bij diverse familie gebeurtenissen, denk aan echtscheiding, familiekwesties bij de zorg voor ouders, beheer of verdeling van een nalatenschap. Zo zijn er nog een aantal onderwerpen die zorg kunnen geven waar u samen niet uitkomt.

 

Mediation voor een wenkend perspectief en gemoedsrust in de toekomst. Heb je vragen, bel vrijblijvend of bericht ons via de contactpagina.

 


Wat doet een mediator:

neemt u, samen met uw ‘partner waarmee het niet ‘botert’,  mee als onafhankelijke, neutrale gespreksleider naar een wenkend perspectief. Geeft aandacht aan de wederzijdse standpunten, belangen en toekomstperspectieven. Van daaruit wordt gewerkt naar mogelijke oplossingen en/of besluitvorming. De gesprekken zijn vrijwillig en vertrouwelijk. Vooraf wordt een mediationcontract opgesteld.  Gemaakte afspraken worden aan het slot van een mediation definitief en vastgelegd in een eindovereenkomst. Deze eindovereenkomst wordt -bij akkoord van beide partijen- ondertekend.